Projektrapport

Klicka här för att hämta Projektrapporten! 

Annonser

Ny överblicksskiss

En ny skiss har ritats för hand, med fokus på att vara överskådlig. Jag har valt att använda svart och vitt istället för färg eller gråskala för att hålla det så simpelt som möjligt. Denna skiss kommer troligen att användas i rapporten för översiktsbild och är medvetet ej skalenlig och medvetet ej detaljerad. Däremot funderar jag på att lägga till rutor som markerar vad de olika övergripande stegen kallas och vad de gör och/eller hänvisar respektive avsnitt i rapporten.

Se överblicksskissen här!

Interviews with Cody Rouse and Roger Rouse

After a long yet worthwhile wait, the interview report from interviews with Cody Rouse and Roger Rouse has now been consolidated and uploaded. It has been written In English as the Interviews/Discussions were followed through in English. Read their inspiring insights, ideas, likes and dislikes about the Deep water snorkel at its current state!

Klicka här för att hämta dokumentet!