Projektrapport

Klicka här för att hämta Projektrapporten! 

Annonser

Ny överblicksskiss

En ny skiss har ritats för hand, med fokus på att vara överskådlig. Jag har valt att använda svart och vitt istället för färg eller gråskala för att hålla det så simpelt som möjligt. Denna skiss kommer troligen att användas i rapporten för översiktsbild och är medvetet ej skalenlig och medvetet ej detaljerad. Däremot funderar jag på att lägga till rutor som markerar vad de olika övergripande stegen kallas och vad de gör och/eller hänvisar respektive avsnitt i rapporten.

Se överblicksskissen här!

Inledning samt Diskussion

Inledning och Diskussion har omarbetats. (Marianne du behöver inte läsa detta om du läst mitt mail, eftersom detta var specialbeställt skickade jag det även där för att försäkra att det inte vore svårt att hitta)

Enligt tidigare bestämmelser har jag i helgen arbetat på inledning och diskussion enligt förslag under senaste mötet.
Jag omarbetade inledningen helt och hållet med fokus på tre saker:
Första stycket: beskriver avsaknaden av en perfekt lösning idag (scubadykning är dyrt och tungt, snorkling är bara på ytan, fridykning måste man hålla andan)
Andra stycket: beskriver svårigheterna, orsaken till att ingen lösning tidigare funnits (tryckproblemen etc)
Tredje stycket: beskriver kortfattat allt fantastiskt med min snorkel – det viktigaste av det jag lovar att den kan! (Hoppas detta är rätt uppfattning av en Tes)
Diskussionen skrev jag med inställningen att motivera varför detta fungerar, men på en mer övergripande(kopplingar mellan komponenter som i huvudtext förklarats om separat) och ”slutsatsdragande” nivå än huvudtexten.

Inledning 220412

Diskussion 220412