Projektrapport

Klicka här för att hämta Projektrapporten! 

Annonser

Uppdatering till Detalj- och Tidplan

Reflektion: Konstruktionen ser ut att kompliceras mer och mer – kan den verkligen byggas?

Det stämmer att konstruktionen närmar sig något mycket mer komplicerat än jag hoppats på från början, och denna skiss är långt ifrån fungerande. Det bör ta ytterligare lång tid att lösa alla resterande och uppkommande problem, men mitt främsta mål är som tidigare bestämt att få fram en fungerande skiss – att få det att fungera på papper. Förhoppningsvis kan jag sammansätta vissa komponenter och eventuellt göra modeller för att förklara andra komponenter. Dessutom kanske jag gör videoklipp där jag förklarar hur konstruktionen skall fungera när skissen är färdig.

Till följd av upptäckte motsträviga komplikationer (se Ny skiss problemlösning 1 och 2) utöver förväntan har projektplanen utsatts för vissa mer eller mindre drastiska åtgärder. Möjligheterna till att faktiskt skapa ett exemplar av snorkeln tycks inte lovande. Istället går mer tid kommer gå åt arbete med skissen.

Därmed bortgår vissa punkter i planen medan andra väntas ta mer tid än tidigare.

Jag valde att hädanefter gul-markera allt som kvarstår oförändrat från senaste versionen, för att skilja på vad som är ändrat och inte i planen.

Detaljplanen blev förövrigt mer detaljerad på de punkter som inte tidigare kunnat bestämmas. Tidplanen speglar de förändringar Detaljplanen genomgått samt specificerar nu veckodagar under den närmsta projektperioden.

Hämta den nya Detaljplanen här!

Hämta den nya Tidplanen här!

Uppdatering av tidplan v 45

Förutom de ändringar som speglar ändringarna i Detaljplanen angående uppskattade tidsåtgångar gjorde jag äver följande ändringar:

  • En tidplan som speglar hela läsåret, med hänsyn till projektperioder, deadlines och lov. Jag omfördelade därmed alla arbetstimmar
  • Delade upp ”7.0 Projektrapport” så att 4 timmar sker under vecka 3 där ett första utkast sammanställs.
  • Tillade ”8.0 Presentation förberedelse” (30 timmar), vilken fördelades över den sista projektperioden.
  • Lagade en bug som skapade inkompatibilitet vid fler än 24 valmöjligheter i rullgardinsmeny.
  • Markerade 2.1, 2.2, 2.3 genomförda under vecka 42, 44 och 45.

Klicka här för att hämta den nya tidplanen

uppdatering till Detaljplan v 45

Jag har uppdaterat detaljplanen genom att lägga till källor, metoder samt hjälppersoner. jag har dessutom gjord följande mindre ändringar:

  • 2.1 Definition ändrad till 1 timme. (tidigare 3)
  • 2.2 Samla feedback ändrad till 7 timmar (tidigare 10)
  • 2.3 Analysera feedback ändrad till 4 timmar (tidigare 3)
  • 8.0 Presentation förberedelse ändrad till 30 timmar

Hämta Den nya Detaljplanen här