Reflektionsuppgift inför Handledarmöte 080212

Klicka här för att Hämta Reflektionen!

Jag skall även försöka skriva ut ett exemplar att ta med mig till handledarmötet.

Annonser

Interviews with Cody Rouse and Roger Rouse

After a long yet worthwhile wait, the interview report from interviews with Cody Rouse and Roger Rouse has now been consolidated and uploaded. It has been written In English as the Interviews/Discussions were followed through in English. Read their inspiring insights, ideas, likes and dislikes about the Deep water snorkel at its current state!

Klicka här för att hämta dokumentet!

 

Handledarmöte vecka 42

Under handledarmötet v 42 samtalade Jag och Marianne om följande:

*Källor

-”Vilka kunskaper krävs för att du/ni ska nå målet – hur nås dessa kunskaper? Vilka källor ska ni använda er av?”

– Förbättringsutrymme

*Tidplan som täcker hela läsåret

– Uppdaterad informationssida

– Sprida ut arbetet

– Inkludera prep inför Presentation

*Teknisk detalj logg (process utöver resultat)

*Bloggens struktur

– Ny Sida: Feedback -> Handledarmöten

*Tidplanens struktur

*Nästa handledarmöte

Handledarmötet tycktes mycket givande för båda parter. Jag förklarade mina tankegångar och fick svar på mina frågor. Speciellt viktigt var att jag fick klargjort att den allmänna tidplanen fanns tillgänglig på projektets hemsida. Preliminärt datum för nästa handledarmöte: Måndag 30-01-12.